"Inteligentne" powietrze

"Inteligentne" powietrze

Urządzenia są wyposażone w podwójny wylot powietrza. W zależności od miejsca przebywania osoby w pomieszczeniu (rysunki poniżej), jest ona w stanie wybrać kierunek wypływu powietrza z klimatyzatora, aby uniknąć napływu powietrza bezpośrednio na ciało. Funkcja ta chroni przed zachorowaniami.

 

 

 

Kierunek przepływu powietrza: do góry- podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia, dla szybkiego schłodzenia całego pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Kierunek przepływu powietrza: do dołu- podczas pracy klimatyzatora w trybie grzania, dla szybkiego nagrzania całego pomieszczenia.