Nowe standardy efektywności energetycznej

Nowe standardy efektywności energetycznej

Zgodnie z europejskim ustawodawstwem, wszystkie urządzenia korzystające z energii elektrycznej mają sukcesywnie zwiększać swoja sprawność, dzięki czemu globalne zużycie energii elektrycznej znaczącąco się zmniejszy, poprawia się efektywność energetyczna budynków i domów, a docelowo spełnione wymogi celu 20/20/20. Dyrektywa Eco-Design (ErP) mierzy więc w zmniejszenie wpływu produktów wprowadzanych na rynek UE na środowisko naturalne. Przemysł poszukuje w związku z tym coraz dokładniejszych, podających informacje jak najbardziej oddające rzeczywistość, sposobów określania sprawności. Dzięki temu wprowadzona została nowa metoda określania efektywności sezonowej, w miejsce obecnie stosowanej metody określajacej efektywność nominalną, która ma swoje ograniczenia.

Plan działania "20-20-20" wyznacza trzy kluczowe cele na rok 2020:

1. 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do poziomów z 1990 roku

2. zwiększenie udziału konsumpcji emergii w UE produkowanej z odnawialnych zródeł do 20%

3. poprawa efektywności energetycznej w UE o 20%

 

 DYREKTYWA ERP (eco-design)

 

CERTYFIKACJA EUROVENT

 Firma Haier AC jest od ponad 10 lat stale obecna na liście certyfikacji EUROVENT, dzięki czemu jej produkty i rozwiązania są ceryfikowane jako najlepszy wybór dla instalatorów i profesjonalnych użytkowników.