Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32

Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32

 

W pompach ciepła i układach chłodniczych powszechnie stosuje się czynniki R410A i R290.  Rozporządzenie F-gazowe uchwalone przez Parlament Europejski nakazuje stopniowe wycofywanie czynników mających negatywne oddziaływanie na środowisko i zastąpienie go nowym R32. Nowy czynnik chłodniczy R32 o mniejszym potencjale wywołania efektu cieplarnianego  jest difluorometanem . Jest to sprawdzony czynnik chłodniczy będący obecnie składnikiem mieszanin stosowanych w czynniku R410A.  

Jest to czynnik niskopalny z małą prędkością rozprzestrzeniania się płomienia. Jego potencjał niszczenia warstwy ozonowej wynosi 0, natomiast potencjał wywołania efektu cieplarnianego stanowi w przybliżeniu 1/3 współczynnika GWP dla R410A. R32 poprawia także efektywność energetyczną urządzenia.

Różnorodne korzyści płynące z zastosowania tego czynnika spowodowały, ze Haier zwiększa rolę badań nad czynnikiem i zastosowaniem go w klimatyzatorach.