CHILLER

AGRAGATY WODY LODOWEJ

 

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem zaprojektowane do chłodzenia i ogrzewania. Zakres wydajności chłodniczej od 30kW do 2080kW.

CHILLER

AGREGATY WODY LODOWEJ

WIĘCEJ

KLIMAKONWEKTORY

DUCT (CHILLER)

WIĘCEJ

CASSETTE O OBWODOWYM
PRZEPŁYWIE POWIETRZA (CHILLER)

WIĘCEJ

CASSETTE O 4-STRONNYM
PRZEPŁYWIE POWIETRZA (CHILLER)

WIĘCEJ