MAXI SPLIT (R410A)

MAXI SPLIT R410A

Maxi Split umożliwia połączenie jednostki zewnętrznej z 2/3/4 jednostkami wewnętrznymi takiego samego modelu dla uzyskania komfortowego przepływu powietrza poprzez włączenie lub wyłączenie wszystkich jednostek w tym samym czasie (układ mulitsymultaniczny). System jest kompatybilny z klimatyzatorami kasetonowymi (Cassette) i przysufitowo-podłogowymi (Convertible). Zastosowanie samej linii MAXI SPLIT jest w większości przypadków ekonomicznie bardziej opłacalne, nawet w porównaniu z kilkoma systemami split lub VRF. W przeciwieństwie do konwencjonalnego systemu split, MAXI SPLIT pozwala na dystrybucję mocy jednostki zewnętrznej pomiędzy 2-4 jednostkami wewnętrznymi. Takie podejście jest niezwykle skuteczne w regulacji wskaźników temperatury w pomieszczeniach o powierzchni ponad 60m2 (sale operacyjne banków, kawiarnie i restauracje, małe sklepy). Jednostki wewnętrzne są zsynchronizowane i działają w tym samym trybie zaprogramowanym na głównej jednostce wewnętrznej. Istnieje możliwość zainstalowania jednostki głównej, podłączając do niej indywidualny pilot.

FUNKCJE

Łatwe sterowanie

Użytkownik może wybrać różne drogi sterowania, stosownie do potrzeb. Maxi Split umożliwia sterowanie przewodowe, Wi-Fi, sterowanie grupowe, centralne, BMS (System Zarządzania Budynkiem).

Automatyczne ustalanie adresów

Bez względu na to czy jednostka wewnętrzna składa się z 2/3/4 elementów w systemie, instalator nie musi ustawiać adresów dla jednostek wewnętrznych. Jednostka wewnętrzna nadrzędna (master) będzie zaprogramowana automatycznie, wszystkie pozostałe jednostki staną się podległymi (slave) jednostkami wewnętrznymi.

Elastyczność instalacji

System Maxi split pozwala na łatwe projektowanie instalacji. W zależności od potrzeb na jedną jednostkę zewnętrzną mogą przypadać dwie, trzy, a nawet cztery jednostki wewnętrzne.

Łatwe połączenie rur

Połączenie rur dla Maxi Split odbywa się poprzez zaciskanie złączek z gwintem, a nie tradycyjnie poprzez lutowanie, co ułatwia pracę instalatora.

do pobrania

karta katalogowa

do pobrania

do pobrania