MRV AHU Connection Kit

MRV AHU Connection Kit

To rozwiązanie dla dużych powierzchni wraz z ochłodzeniem powietrza zewnętrznego, które może dostarczać centrala klimatyzacyjna. Jeszcze bardziej korzystne wykorzystanie układów MRV i central wentylacyjnych. Zapewnia minimum higieniczne poprzez dostarczanie świeżego powietrza zgodnie z przyjętymi regulacjami w Europie. Oznacza to, że każde pomieszczenie: biuro, sklep oraz budynek użyteczności publicznej musi posiadać takie rozwiązania. Haier oferuje szereg zestawów podłączeniowych do podłączenia jednostek zewnętrznych MRV z zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi DX.

FUNKCJE

Wysoka wydajność

Wydajność jednostki wewnętrznej może sięgać do 60K. To największa jednostka wewnętrzna w przemyśle dla tak zintegrowanego systemu. Zastosowanie zaworu rozprężnego japońskiej firmy FUJIKOKI w modułach zapewnia wysokie osiągi.

Kompatybilność

Płyta sterująca PCB – taka sama jak w jednostkach wewnętrznych MRV. Możliwość wykorzystania sterowników od systemów MRV takich jak: YR-E16, YR-E17 oraz YR-E14.

Szeroki zakres pracy

Możliwość podłączenia chłodnicy centrali AHU o wydajnościach od 5 do 20 HP.

Łatwy montaż

Najbardziej kompaktowa i lekka konstrukcja w branży. Istnieje możliwość montażu w wąskiej przestrzeni. W porównaniu z konwencjonalnym systemem chłodzenia powietrzem wylotowym wysokość górna obniżona jest o 45%, a obszar montażu jest mniejszy o 43%.

Wykorzystanie jednostki zewnętrznej MRV zamiast agregatu wody lodowej jest łatwiejsze do zaprojektowania i zainstalowania, bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia instalacji tj. zbiorniki, połączenia hydrauliczne, wieże chłodnicze. Dzięki temu systemowi można ograniczyć koszty inwestycyjne.

do pobrania

karta katalogowa

do pobrania

do pobrania