MRV III – RC

MRV III – RC

Posiada system odzysku ciepła i ma możliwość jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania tylko z jednej jednostki zewnętrznej. Urządzenie wyposażone jest w opatentowany wzór wentylatora i silnika DC, dwustopniowy wymiennik ciepła, wentylator rozpraszania ciepła i 4-kierunkowy nawiew powietrza przez co jego praca jest efektywniejsza. System maksymalnie pozwala na podłączenie 64 jednostek wewnętrznych i ma możliwość łączenia modułów o mocy 48 HP.

FUNKCJE

Oszczędność energii

Wyposażenie w sprężarkę spiralną o wysokiej wydajności zasilania prądem stałym zwiększa sprawność i wydajność urządzenia. Inteligentna kontrola temperatury oleju zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania o 40%.

Niezawodność

Urządzenie ma znacznie wydłużoną żywotność i zwiększoną wydajność,dzięki wyposażeniu w niskociśnieniowy separator oleju, łagodnemu rozruchowi sprężarki zapobiegającemu wstrząsowi rurociągu i licznym funkcjom, tj. bezpieczne uziemienie, zabezpieczenie przepięciowe, ochrona ciśnienia, ochrona przed przegrzaniem.

Niektóre modele posiadają wbudowaną pompkę skroplin o wysokości podnoszenia do 1000mm. Ułatwia to projektowanie instalacji.

Cicha praca

Tryb nocny ustawiony za pomocą PCB sprawia, że poziom hałasu wynosi do 40 dB(A).

Łatwy montaż

Oddzielna maszynownia i pomieszczenie nawiewu powietrza usprawniają instalację i testowanie. Konserwacja urządzenia jest dużo sprawniejsza z uwagi na brak rury wyrównującej olej. Uruchomienie odbywa się za pomocą jednego przycisku.

do pobrania

karta katalogowa

do pobrania

do pobrania