MRV W

Jednostki zewnętrzne MRV

System MRV W to rozwiązanie, które wykorzystuje wodę jako źródło chłodzenia lub ogrzewania. MRV W może łączyć system wodny i układ wykorzystujący układ chłodniczy. Wykorzystanie tego typu agregatu to niższe koszty początkowe dla projektanta i wykonawcy, brak potrzeby zrównoważenia systemów wodnych, jeśli zawory rozruchowe są zainstalowane na każdym piętrze i oddzielna regulacja każdej jednostki wewnętrznej.

Dostępne modele:

  • 22,4/25,0 kW
  • 28,0/31,5 kW
  • 33,5/37,5 kW

FUNKCJE

Wysoka wydajność

Długie przewody i duża różnica wysokości. Skraplacze są małe i mogą być ustawiane jeden na drugim, zmniejszając wymaganą powierzchnię instalacji.

Wymiennik ciepła

Wysokowydajny wymienni ciepła o podwójnej wężownicy.

Sprężarka DC Inverter

Sprężarka o wysokiej wydajności, zasila prądem stałym firmy Mitsubishi Electric.

do pobrania

karta katalogowa

do pobrania

do pobrania