Pierwsze uruchomienie pomp ciepła

 • Przeprowadzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy (APS) wraz z adnotacją w karcie gwarancyjnej.
 • Pierwsze uruchomienie jest odpłatne wg Cennika producenta. Koszty dojazdu APS oraz uruchomienia ponosi Inwestor.
 • Przed procedurą pierwszego uruchomienia, pompa ciepła powinna być zamontowana przez firmę instalacyjną, zgodnie z warunkami montażu.
 • Zgłoszenia urządzenia do pierwszego uruchomienia Inwestor może dokonać na dwa sposoby:

A. Zakładając konto i rejestrując się na stronie https://serwis-instalacje.com/, podając dane techniczne urządzenia, numer seryjny. Skontaktuje się z nim wyznaczony APS, który dokona pierwszego uruchomienia.

B. Skontaktować się Autoryzowanym Punktem Serwisowym, używając poniższej wyszukiwarki.

 • Podczas pierwszego uruchomienia:

A. APS jest zobowiązany do wypełnia protokołu pierwszego uruchomienia w Centralnym Systemie Zarządzania Pompami Ciepła i przekazania go użytkownikowi. Protokół podpisuje APS oraz Inwestor, który tym samym potwierdza odbiór sprawnie działającego urządzenia (warunek 5-letniej gwarancji).

B. w przypadku braku indywidualnego konta (dla osób nieposiadających konta elektronicznego) APS po wypełnieniu protokołu pierwszego uruchomienia w Centralnym Systemie Zarządzania Pompami Ciepła, jednocześnie rejestruje urządzenia oraz przekazuje użytkownikowi kartę gwarancyjną wraz kartą przeglądów serwisowych i warunkami gwarancji w formie papierowej.

 • Pierwsze uruchomienie obejmuje wyłącznie czynności opisane w protokole pierwszego uruchomienia.
 • Pierwsze uruchomienie nie obejmuje innych czynności, zwłaszcza tych, które są bezwzględnie wymagane do wykonania przed pierwszym uruchomieniem i zostały szczegółowo wykazane w odpowiednim zestawieniu.
 • W przypadku braku właściwego montażu i wynikającego z tego braku możliwości dokonania uruchomienia, wszelkie koszty związane z dojazdem oraz diagnostyką przeprowadzoną przez APS pokrywa użytkownik zgłaszający urządzenie wg cennika APS.

CO ZYSKUJESZ?

 • Tylko wtedy obowiązuje 5-letnia gwarancja!
 • Montaż urządzenia przez rzetelnie sprawdzonych i certyfikowanych APS.
 • Firma z długoletnim doświadczeniem i obecnością na rynku.
 • U nas masz pełne wsparcie od momentu zakupu, aż po serwis pogwarancyjny.
 • Twoja pompa zostaje zarejestrowana z CSZ (centralny system zarządzania) i od tego czasu dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
 • Posiadasz dostęp do panelu z Twoją pompą, gdzie możesz zlecać cykliczne przeglądy .
 • Nasze pompy obecne są na Liście ZUM i masz gwarancję otrzymania na nie dotacji.